انواع برگر و پیتزا برای ذائقه های متنوع و نیز مناسب برای گیاه خواران ، تمامی برگر ها و پیتزاها با نان و خمیر اختصاصی چیاباتا ایتالیایی با روغن زیتون ، مفید و مناسب برای بدن تهیه میشود


برگر دیوید کاپرفیلد : 2 عدد برگر گوشت مخصوص 150 گرمی + پنیر گودا+پنیر پروسس +قارچ مرینیت شده + کاهو + گوجه+ خیارشور+سس مخصوص کتابخوان )
53000 تومان
برگر پیروزی اراده : برگر گوشت مخصوص 150 گرمی - پنیر گودا ورقه ای-پنیر پروسس -قارچ مرینیت شده- خیارشور - گوجه - کاهو - سس مخصوص -
43000 تومان
برگر بنهور : برگر گوشت مخصوص 150 گرمی - پنیر گودا ورقه ای- خیارشور - گوجه - کاهو -هالوپینو- سس مخصوص
41000 تومان
برگر هاکلبری فین : برگر مرغ مخصوص 150 گرمی - پنیر گودا ورقه ای- خیارشور - گوجه - کاهو -قارچ-پنیر پروسس- سس مخصوص -
38000 تومان
برگر هری پاتر : برگر مرغ مخصوص 150 گرمیبرگر گوشت مخصوص 150 گرمی - - پنیر گودا ورقه ای- خیارشور - گوجه - کاهو -قارچ-پنیر پروسس- سس مخصوص -
49000 تومان
برگر سفر های گالیور : 2 عدد برگر مرغ مخصوص 150 گرمی - پنیر گودا ورقه ای- خیارشور - گوجه - کاهو -قارچ- پنیر پروسس - سس مخصوص -
42000 تومان
کباب برگر ابداع دکتر یادگاری : کباب برگر - پیاز - جعفری - پودر سماق - کره - ریحان -
41000 تومان
موبی دیک : سیبزمینی سرخ کرده - ادویه مخصوص کتابخوان -
15000 تومان
پیتزا طهرون – سوسیس – ژامبون – قارچ – فلفل دلمه رنگی – ذرت – زیتون سیاه – پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص طهرون -
40000 تومان
پیتزا کازابلانکا – گوشت رست بیف ماریناد شده – قارچ – فلفل دلمه رنگی – زیتون سیاه – پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص کازابلانکا )
48000 تومان
پیتزا آنتالیا – دونر گوشت ماریناد شده – قارچ – فلفل دلمه رنگی – زیتون سیاه – پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص انتالیا )
52000 تومان
پیتزا موناکو – قارچ – فلفل دلمه رنگی – زیتون سیاه – ذرت – گوجه – پیاز – بادمجان – پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص موناکو )
35000 تومان
پیتزا آتن – دونر مرغ ماریناد شده – قارچ – فلفل دلمه رنگی – زیتون سیاه – پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص آتن )
39000 تومان
پیتزا بارسلون – پپرونی – قارچ – فلفل هالوپینو پنیر چدار – پنیر گودا – پنیر موزرلا – پنیر پروسس – خمیر ایتالیایی چیاباتا – سس مخصوص بارسلون )
39000 تومان
سیب زمینی ویژه - قارچ - پنیر - فلفل دلمه - ژامبون گوشت )
25000 تومان